Information for international employees and visiting scientists coming to GEUS

Informationsmateriale vedrørende nye udenlandske ansatte og gæsteforskere


picture Information for internation employees and visiting scientists coming to GEUS

International scientists considering a position at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) will have a lot of questions not directly related to the position in question. This site is intended to answer some of these questions or at least direct to the relevant authorities. The tab "Necessary procedures before you go and upon arrival" guides through all the official paperwork required to reach the first salary payment. "Need to know - nice to know" offers background and detail on many topics. The site offers general information, but the relevant authorities can be contacted for the precise regulations.


Udenlandske ansøgere til stillinger i GEUS har behov for særlig information når de overvejer at slå sig ned i Danmark som konsekvens af et jobskifte. Får de efterfølgende jobbet, skal de gennem en mængde procedurer, før de er inde i en normal dagligdag. De skal have kendskab til forhold omkring arbejdstilladelse, skat, sygesikring og andre systemer, der vil være fremmede for dem. GEUS ønsker at informere og støtte bedst muligt i de konkrete tilfælde og gøre vejen ind i de danske systemer let. Sekretariatet har sammensat informationsmateriale, der skal understøtte de forskellige processer i hele forløbet. Men information til den udenlandske kollega gør det ikke alene. Der vil være behov for konkret hjælp fra både HR og den ansattes afdeling. Materialet på dansk understøtter det engelske og tydeliggør opgavedelingen mellem HR og afdelingerne.


Mail: interstaff@geus.dk